Här är Sveriges miljardföretag 2016

Här är Sveriges miljardföretag 2016

Miljardföretag

Bloggserie: Analys av näringslivet


Endast en liten del av Sveriges företag omsätter över en miljard kronor. Hur ser denna grupp av miljardföretag ut? Vart befinner de sig dessa giganter och inom vilka branscher verkar de? Vår dataexpert Gunnar Larsson har tittat närmare på miljardföretagen i Sverige bokslutsår 2016.

Hur många miljardföretag finns i Sverige?
Det finns 1 531 stycken miljardföretag i Sverige. Räknar man bort dotterbolag i koncerner återstår 1 073 stycken.

För vilka miljardföretag går det bäst?
120 företag har över 20 % i vinstmarginal. Bank, fastighet, läkemedel och investment är vanliga branscher inom denna grupp.

Vart befinner de sig geografiskt?
Flest miljardföretag återfinns, kanske inte helt oväntat, i storstadsregionerna. 126 företag ligger i
Skåne län, 148 i Västra Götalands län och 552 i Stockholms län.

Hur ser miljardföretagen ut utifrån arbetstillfällen?
Dessa företag kräver såklart en omfattande arbetsstyrka och bidrar till många arbetstillfällen. 347 stycken av miljardföretagen har fler än 1 000 anställda.

Inom vilka branscher verkar miljardföretagen?
Några av de största branscherna är byggindustri/bygghandel med 84 företag. Inom fordonsindustri /fordonshandel finns 79 företag och 70 företag verkar inom livsmedelsindustri/livsmedelshandel.

Hur ser det ut för miljardföretagen inom fordonsindustrin?
Fordonsindustrin har sin bas i Västsverige. Västra Götalands län har 17 % av miljardföretagens totala omsättning men räknar man enbart på fordonsindustrin så är siffran 72 %.

Var har livsmedelsindustrin sin bas?
Skåne kallas ibland Sveriges kornbod. Länet har 8 % av miljardföretagens totala omsättning, men inom livsmedelsindustrin är siffran 32 %.

 


 

CMPartner AB är nu Nordic Market Data AB
+