11 April, 2018

GDPR

Hur följer Nordic Market Data den nya GDPR-lagstiftningen?

GDPR

Nordic Market Data har en databas med företagsinformation, innehållande företagsnamn, adresser, telefonnummer, namn och e-post till befattningshavare, bokslutsinformation m.m. Det finns inga enskilda firmor i vår databas.

Befattningshavare och e-postadresser är i huvudsak inhämtade från företagens hemsidor och uppdateras kontinuerligt. Om en befattningshavare meddelar oss att han/hon inte vill ha sin e-postadress registrerad hos oss så raderar vi den.

Syftet med e-postadresserna är att de ska kunna användas för marknadsföringsändamål B2B. Vi finner stöd för detta i GDPR, vi hävdar berättigat intresse i enlighet med:

– Artikel 6.1.f. Här anges att behandling av personuppgifter anses laglig när den är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.

– Skäl 47. Här anges att behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring kan betraktas som ett berättigat intresse.

Nordic Market Data innehar utgivningsbevis enligt tryckfrihetsförordningen. Utgivningsbeviset gäller databaserna Nordicnet.se och Largestcompanies.se. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller när de strider mot den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. GDPR-förordningen påverkar alltså inte verksamheter med utgivningsbevis.

Självklart ska marknadsföringslagen iakttas vid e-postutskick. Enligt den ska budskapet vara relevant för mottagaren, det ska gå att tacka nej till ytterligare utskick från den aktuella avsändaren och adresskällan ska anges.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via formuläret nedan.

 


Kontaktformulär

CMPartner AB är nu Nordic Market Data AB
+