11 April, 2018

GDPR

GDPR och företagsinformation – vad är det som gäller?

Vad är GDPR?
GDPR står för General Data Protection Regulation och träder i kraft 25 maj 2018. Den ersätter den nuvarande personuppgiftslagen PUL. Syftet med GDPR är att stärka individers rätt till sina personuppgifter. Som personuppgifter räknas all data som kan användas för att identifiera en person.

GDPR

Får man skicka e-post till företag?
Kontaktuppgifter till juridiska personer, dvs företag, omfattas inte av GDPR.

E-postadresser är digitala kontaktuppgifter. Man får alltså skicka e-post till olika kontaktpersoner på företagen.

Får man skicka e-post till privatpersoner?
Företag som skickar e-post till privatpersoner måste ha tillåtelse att ha adressen lagrad, antingen genom opt-in, dvs att privatpersonen godkänt detta, eller att privatpersonen anmält sig via ett nyhetsbrev eller att det finns ett kundförhållande.

Får man marknadsföra via e-postutskick?
GDPR säger inget om marknadsföring, utan precis som tidigare så gäller Marknadsföringslagen. Enligt den ska budskapet vara relevant för mottagaren, det ska gå att tacka nej till ytterligare utskick från den aktuella avsändaren och adresskällan ska anges.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via formuläret nedan.

 


Kontaktformulär