15 December, 2015

Om oss

CMPartner – leverantör av marknadsinformation sedan 1967

CMPartner har levererat kvalitativ marknadsinformation sedan 1967. Kärnan i vår verksamhet är vår databas som är full med detaljerad data om fyra miljoner nordiska företag. CMPartners affärsidé är att se till att du hela tiden har relevant information att jobba med. Tvättad, genomgången och anpassad för dina ändamål. Vi driver också söktjänsterna Largestcompanies och Nordicnet. Genom kvalitativ, förädlad och lättillgänglig information hjälper vi företag att göra bättre och fler affärer – i och över landgränserna.

Kvaliteten på informationen i databasen är våran högsta prioritet. För att kunna garantera att våra kunder får rätt information har vi en egen avdelning som helhjärtat ägnar sig åt att uppdatera, korrigera och förbättra. Det gör att vi förmodligen har bäst kvalitet av alla i branschen.

 

Vill du veta mer om vår information eller våra tjänster? Kontakta oss!

 

CMPartner är medlem i Swedma, intresseorganisationen som främjar och bevakar utvecklingen av direktmarknadsföring.

 


Från böcker till internetbaserade tjänster

CMPartner har följt företagens och näringslivets utveckling sedan 1967, då under namnet Ekonomisk Litteratur AB. Året efter gavs uppslagsverket Sveriges Största Företag ut för första gången. Det årligen utgivna uppslagsverket innehöll från början de 500 största företagen i Sverige, men växte med tiden till att omfatta landets 10 000 största företag. På bilden ser vi den 28 e utgåvan av boken Sveriges största företag från 1995. Året efter gavs boken ut som databas på cd-rom.

Boken fungerade som ett hjälpmedel för att hitta viktig information om såväl företag som näringslivet i sin helhet. I dag finns information om Nordens 500 000 största företag presenterad på vår söktjänst Largestcompanies.se.

Företaget har även gett ut ”branschbiblar”. Den första branschbibeln var Skandinavisk Plastindustri som gavs ut 1972. I dag finns motsvarande information presenterad på Nordicnet.se.

 

 


Allmänna villkor

De allmänna villkoren reglerar allt som rör ditt engagemang hos CMPartner AB.

Allmänna villkor