17 March, 2017

Rapport och analys

Rapport och analys – för framgångsrika affärer

TvillinganalysKorrekt och aktuell information är avgörande för framgångsrika beslut och resultatet i ditt arbete. Genom en analys får du viktig information om befintliga och potentiella kunder och marknader. Vi hjälper dig att hitta nya kunder med en tvillinganalys, få nya insikter om dina befintliga kunder eller vilka möjligheter som finns inom olika marknader.

Nyhet!
I vår branschrapport får du ett bra informationsunderlag för att hålla koll på vad som händer inom din bransch. Läs mer om branschrapport här!

Hitta dina tvillingkunder
Analysera din kundportfölj
Kartlägg nya marknader
Håll koll på din bransch

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning!

Ring 08-562 325 02, mejla oss på [email protected] eller fyll i kontaktformuläret nedan.

Tvillinganalys

Utifrån en analys av dina kunder tar vi fram så kallade tvillingar till dessa. Tvillingkunder är ett antal prospekts som är likvärdiga med dina befintliga kunder. Dessa tvillingar har stor potential att bli dina framtida kunder. Genom att bearbeta dina tvillingkunder effektiviseras din nykundsrekrytering.

Genom en tvillinganalys får du svar på bland annat:

  • Vilka är dina potentiella kunder?
  • Hur stora eller små är dina potentiella kunder beräknat efter omsättning och antal anställda?
  • Vilka branscher tillhör dina potentiella kunder?
  • Var i Norden finns dina potentiella kunder?
  • Vad har dina potentiella kunder för verksamhet?

I slutresultatet ingår följande information:

Företagsnamn, adress, postnummer, besöksadress, ort, org.nr/VAT-nr, telefon, fax, e-post, webbadress, etableringsår, moderbolag, branschbeskrivning, branschkod, omsättning, antal anställda, resultat efter finansnetto, namn på beslutsfattare.

Kundanalys

Vi analyserar och klär på ditt kundregister med värdefulla data utifrån kriterier som omsättning, antal anställda och geografi. Baserat på dessa data tar vi sedan fram profilen på dina nuvarande kunder och sammanställer det på ett överskådligt sätt i en rapport.

  • Klassificering av egna kunder enligt dina direktiv
  • Status på ditt register
  • Information så som omsättning, antal anställda, bransch, län m.m.

Målgruppsanalys

Vi gör en utförlig analys av din befintliga eller potentiella marknad utifrån parametrar som SNI-kod, omsättning, geografi och antal anställda. Målgruppsanalysen ger dig ett digert informationsunderlag som underlättar dina affärsbeslut.

Kontaktformulär